8 клас

8 КЛАС

Завдання:

8-А,8-Б    Читати    Сервантес «Дон Кіхот»

Завдання:

Дата:

Завдання:

Завдання:

Завдання:

8 -А.8-Б  класи       Закінчити таблиці за темами «Відродження», «Барокко».

Завдання:  8-АБ

  • 25-28, ОК 32-35,

підготуватися до самостійної роботи « Внутрішні води України».

8 А клас
§17, пит. 1-5 стор.147 письмово, завдання "творчо попрацюйте".

8 Б клас
§17, пит. 1-5 стор.147 письмово, завдання "творчо попрацюйте".
8 А клас
§26, завд.5 стор. 176 письмово

8 Б клас
§25, завд.3 стор. 169 усно, §26, завд.5 стор. 176 письмово

Завдання:

8-А

Повторити #27-30  Стор.188-189 Перевірте себе  #31-32

Стор.194 Вчимось розв’язувати задачі-конспект. Впр.14(5,7)

Стор.200 Вчимось розв’язувати задачі-конспект. Впр.15(4,5)

8-Б

#27 повторити, #28-конспект  Впр.11  Збірник задач # 14.46-14.50.

Завдання:

8 –а,8 –б:   Параграф 28-29 (правила). Вправи 297,302,307

Завдання:

8-А,8-Б    Повторити §§ 35-38. Опрацювати §§39,40.   Виконати завдання «Самоконтроль  знань з теми» стор.193 письмово в зошиті.

Завдання

  8 –а, 8 –б:   ст..134-140 (прочитати); ст..141 питання 1-3,13( письмово)

Завдання:


П21,22   #758,762,763,767,762

П23(в) #779-786(зелені)

П21,22,23(вивчити)  #761,767,751,763,772.

Завдання:

П18   #608,610,612,614,620,622,626

П18 вивчити(приклади 2,3,4 записати в зошит)    #608,610,612,614,620

+ Зар. літ.

Завдання:

8-А,8-Б    Читати    Сервантес «Дон Кіхот»

+ Англ. мова

Завдання:

+ Хімія

Дата:

Завдання:

+ Інформатика

Завдання:

+ Мистецтво

Завдання:

8 -А.8-Б  класи       Закінчити таблиці за темами «Відродження», «Барокко».

+ Географія

Завдання:  8-АБ

  • 25-28, ОК 32-35,

підготуватися до самостійної роботи « Внутрішні води України».

+ Всесвітня історія
8 А клас
§17, пит. 1-5 стор.147 письмово, завдання "творчо попрацюйте".

8 Б клас
§17, пит. 1-5 стор.147 письмово, завдання "творчо попрацюйте".
+ Історія України
8 А клас
§26, завд.5 стор. 176 письмово

8 Б клас
§25, завд.3 стор. 169 усно, §26, завд.5 стор. 176 письмово
+ Фізика

Завдання:

8-А

Повторити #27-30  Стор.188-189 Перевірте себе  #31-32

Стор.194 Вчимось розв’язувати задачі-конспект. Впр.14(5,7)

Стор.200 Вчимось розв’язувати задачі-конспект. Впр.15(4,5)

8-Б

#27 повторити, #28-конспект  Впр.11  Збірник задач # 14.46-14.50.

+ Укр. мова

Завдання:

8 –а,8 –б:   Параграф 28-29 (правила). Вправи 297,302,307

+ Біологія

Завдання:

8-А,8-Б    Повторити §§ 35-38. Опрацювати §§39,40.   Виконати завдання «Самоконтроль  знань з теми» стор.193 письмово в зошиті.

+ Укр. літ.

Завдання

  8 –а, 8 –б:   ст..134-140 (прочитати); ст..141 питання 1-3,13( письмово)

+ Алгебра

Завдання:


П21,22   #758,762,763,767,762

П23(в) #779-786(зелені)

П21,22,23(вивчити)  #761,767,751,763,772.

+ Геометрія

Завдання:

П18   #608,610,612,614,620,622,626

П18 вивчити(приклади 2,3,4 записати в зошит)    #608,610,612,614,620