Вітаємо!

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 90 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА

Home / Навчально-виховний процес

Навчально-виховний процес

    Навчально-виховний процес — система організації навчально-виховної, навчально-виробничої діяльності, визначеної навчальними, науковими, виховними планами (уроки, лекції, лабораторні заняття, час відпочинку між заняттями, навчальна практика, заняття з трудового, професійного навчання і професійної орієнтації, виробнича практика, робота у трудових об’єднаннях, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, походи, екскурсії, спортивні змагання, перевезення чи переходи до місця проведення заходів тощо).

Особливості організації навчально-виховного процесу у школі.

 • Навчально-виховний процес у школі здійснюється відповідно до робочих навчальних  планів, складених на  основі  типових  навчальних планів, затверджених  Міністерством  освіти  і  науки.

 • Школа працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, й реалізує навчально-виховні  завдання  на  кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей  та  природних  здібностей  дітей.

 • Індивідуалізація і диференціація навчання у школі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується школою з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

 • Школа обирає форми, засоби i методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту».

 • Індивідуальне  навчання   у школі організовуються відповідно до положення про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти,  затвердженого  Міністерством освіти і науки.

 • Мережа класів у школі формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно  до кількості  поданих  заяв  та  санітарно-гігієнічних  умов  для здійснення  навчально-виховного процесу.

 • Прийом  учнiв  до  всіх  класів  школи здійснюється на безконкурсній основі відповідно  до  території обслуговування. Учні, які не проживають на території  обслуговування,  можуть  бути  зараховані  до  школи  за  наявності вільних місць у відповідному класі.

 • Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у школі здійснюється згiдно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки .

 • Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, заліків, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

 • Навчальний  рік у школі  починається 1 вересня і  закінчується  не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість навчального року обумовлюється  виконанням  навчальних  програм з усiх предметів.

 • Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

 • Тривалість уроків у загальноосвітньому навчальному закладі становить 45 хвилин. Для укчнів школи ІІ-ІІІ ступенів, 40 хв – для учнів 2-4 класів,35 хв – для учнів 1 класів

 • Тривалiсть перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації  активного  відпочинку  i  харчування  учнів,  але не менш як 10  хвилин.

 • Розклад урокiв складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором школи.

 • Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

 • Навчання у 4, 9 i 11  класах школи завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення й випуску учнів школи встановлюються Міністерством освіти і науки. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво, довідка).

 • В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від екзаменів у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки та МОЗ.

 • За відмінні успіхи в навчанні учні 2 – 8 та 10 класів можуть нагороджуватися Похвальним листом, а випускники загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня – Похвальною грамотою “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, медалями — золотою “За особливі успіхи у навчанні” або срібною “За успіхи у навчанні”.

 • За відмінні успiхи в навчаннi випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня одержують Свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти з відзнакою.