4 клас

4- А КЛАС

Завдання:    с.69 №7,8  с.70 №9,12 с.74 №8,11,12,15 с.77 №11,13 с.78 №14,15 с.81 №6 с.82 №10,12,13,14 с.85 №10 с.86 №14

              ДПА (математика) К.р. №4 с.13-15

Завдання:      ДПА (мова,читання) К.р. №4 с.24-31

Завдання:

Завдання:

Завдання: 

+ Математика

Завдання:    с.69 №7,8  с.70 №9,12 с.74 №8,11,12,15 с.77 №11,13 с.78 №14,15 с.81 №6 с.82 №10,12,13,14 с.85 №10 с.86 №14

              ДПА (математика) К.р. №4 с.13-15

+ Українська мова

Завдання:      ДПА (мова,читання) К.р. №4 с.24-31

+ Англійська мова

Завдання:

+ Читання

Завдання:

+ Навколишній світ

Завдання: 

4-Б клас

Завдання      вел.зошит с.49-53

Завдання:       зошит ДПА с.24-31

Завдання:

Завдання:

Завдання:    контурнi карти (позначити гори, рiчки, моря, мiста України)

+ Математика

Завдання      вел.зошит с.49-53

+ Українська мова

Завдання:       зошит ДПА с.24-31

+ Англійська мова

Завдання:

+ Читання

Завдання:

+ Природознавство

Завдання:    контурнi карти (позначити гори, рiчки, моря, мiста України)

4-В клас

Завдання:    с.69 №7,8  с.70 №9,12 с.74 №8,11,12,15 с.77 №11,13 с.78 №14,15 с.81 №6 с.82 №10,12,13,14 с.85 №10 с.86 №14

          ДПА (математика) К.р. №1 с.3-6, К.р. №2 с.6-9.

Завдання:    ДПА (мова,читання) К.р.№1 с.1-8,  К.р.№2 с.9-16.

Завдання:

Завдання:

Завдання: 

+ Математика

Завдання:    с.69 №7,8  с.70 №9,12 с.74 №8,11,12,15 с.77 №11,13 с.78 №14,15 с.81 №6 с.82 №10,12,13,14 с.85 №10 с.86 №14

          ДПА (математика) К.р. №1 с.3-6, К.р. №2 с.6-9.

+ Українська мова

Завдання:    ДПА (мова,читання) К.р.№1 с.1-8,  К.р.№2 с.9-16.

+ Англійська мова

Завдання:

+ Читання

Завдання:

+ Навколишній світ

Завдання: