Корисні сайти

Назва сайту

Короткий опис

Освіта.ua

Є інформаційним електронним ресурсом, що розміщує інформацію про новини в галузі  освіти і науки  в Україні та за кордоном.

Міністерство освіти і науки України

Є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації)

 

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері освіти, виховання, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності, з питань сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту в місті Києві.

Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Створює умови  для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості, здійснює управління дошкільними, загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами, що знаходяться в межах району і знаходяться в оперативному управлінні.

Український центр оцінювання якості освіти

Здійснює розробку та апробацію моделей зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів для створення умов рівного доступу до вищої освіти,забезпечує проведення  зовнішнього незалежного оцінювання,  проведення моніторингу якості освіти.